“Около Закона”

Премеждията и перипетиите на крадеца Сорин и Невижданата Трупа.

Едно – Стрели и пушек
Две – Двама стражи и една кърфица
Три – Нови сътресения. Основно мозъчни.
Четири – Размисли, страсти и мечка
Пет – Проблемите на един кашон
Шест – Огън и покер
Седем – Хаос и Хаос
Осем – Планът
Девет – Тайни Тайни
Десет – Седем са много
Единадесет – Палуващи пясъци
Дванадесет – Всеки луд с номера си
Тринадесет – Змийско гнездо
Четиринадесет  – Кръв и печено
Петнадесет – Дълга целувка за добър ден
Шестнадесет – Остър Завой
Седемнадесет – Червено и Синьо
Осемнадесет – Затворници
Деветнадесет – Отново Заедно
Двадесет – Избор

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s