“Над Закона”

Търсенето на Они на смисъл в живота след събитията от “Около Закона”.

Едно – Пътник
Две – Спътници
Три – Посока
Четири – Забвение
Пет – Битие
Шест – Човек
Седем – Дете
Осем – Извор
Девет – Минало
Десет – Сън

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s